Đã hoàn thành, sơn vành tím, bao tay tím, thay lốp không ruột xanh lá, yên cũng xanh rồi. Ngày mai đến hẹn khách đến lấy #fixie #fixedgear #nbikes par et pour nbikes.com.vn

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Laisser un commentaire